TRE ja mentorointi

Kirjoitin TRE:stä ja mentoroinnista Ihminen tavattavissa -ohjelman elokuun uutiskirjeessä:

Aika monella Ihminen tavattavissa -mentorilla on jo valmistuessaan se oma juttu tai näkökulma, jonka yhdistää mentorointiin. Itselläni se on ollut kehollisuus ja ajatus, että jos tunteisiin on vaikea päästä käsiksi suoraan ja sanallisesti, niiden tiedostaminen kehon tuntemusten kautta saattaa auttaa.

Olen ollut vahvasti taipuvainen järkeistämiseen ja tunteiden turruttamiseen. Kun jotain ikävää tapahtuu, en ikäänkuin tuntenut mitään, minusta tuli ilmeetön ja aloin hoitaa jotain käytännön asioita. Ainoina vihjeinä tunteiden olemassaolosta olivat erilaiset fyysiset oireet, kuten lihaskireys ja alaselän vaivat, päänsärky niskan kiristäessä sekä univaikeudet.

Löysin mentoroinnin rinnalle kehollisen TRE-menetelmän ja kouluttauduin ohjaajaksi. Tension, Stress and Trauma Releasing Exercises perustuu näkemykseen, että trauma ilmentää itsensä kehossa ja että stressi, krooninen jännitys ja trauma ovat sekä psyykkistä että fyysistä perua. Menetelmässä yksinkertaisen liikesarjan avulla käynnistetään lihasten vapinana tai tärinänä alkava kehon luonnollinen palautumismekanismi, joka rentouttaa ja aktivoi stressin tai traumaattisten kokemusten jännittämiä lihaksia ja sitä kautta purkaa kehoon jääneitä jännityksiä.

TRE-menetelmää käytetään sekä itsehoitona, esim. urheilusta palautumiseen, että asiakastyössä, esimerkiksi terapian tukena.

Kun aloitin TRE:n, latasin siihen itse aika suuret odotukset. Paljon oli mentorkoulutuksen ja yksilömentoroinnin avulla jo loksahtanut ja monta lukkoa auennut sekä mielessä että kehossa. Mutta edelleen lonkankoukistajat kiristivät, pallea oli jännittynyt ja rintaranka ei liikkunut. Lähdin koulutukseen sillä ajatuksella, että tärisen kerralla pois kaikki pään ja kehon jumit. Ihan näinhän se ei mennyt, tärinäkään ei tarjonnut oikotietä. Kuitenkin jo heti ensimmäisestä harjoitusviikonlopusta alkaen koin erilaisen, syvän rentoutumisen ja tulin tietoisemmaksi omista rajoista.

Reilun puolen vuoden prosessin jälkeen aloin tulla tietoiseksi myös ilon ja hyvän olon tunteista kehon kautta. Kesän uimareissulla tunsin rantakallion uudella tavalla paljaiden jalkojen alla vedestä noustessani. Olin tottunut pelon ja häpeän kouraisuun vatsassa, mutta nyt myös hyvä olo ja rakkaus tuntuivat vatsanpohjassa ja hengittäessä. Onni oli jotenkin koko kropassa ja tuntui mahassa. Olen kuvannut tätä nykyistä tuntumaa hyvänä olona, joka jatkuu väsyneenäkin – hyvä olo ei enää ole vain huippufiilis, joka sitten lässähtää.

Olen hyödyntänyt TRE:tä mentorasiakkaiden kanssa, lisäksi ohjaan TRE:tä sekä yksilöharjoituksina että ryhmäkursseina. Mentorointi ja TRE tukevat toisiaan ja toimivat yhdessä: Mentoroinnissa voi käsitellä halutessaan vielä syvällisemmin ja tiedostavalla tasolla niitä asioita, joita TRE-prosessissa saattaa herätä. TRE:n avulla voi puolestaan vapauttaa sellaista tiedostamatonta jännitystä, johon ei mentoroinnissa päästä kiinni.

TRE-kurssille tulijoista suurin osa hakee yksinkertaista työkalua rentoutukseen ja stressinpoistoon, mutta olen käytettävissä mentorina, jos osallistujille tulee tarve sanoittaa harjoittelun myötä nousevia tuntemuksia. TRE-kursseille voi siis tulla puhtaasti oppimaan rentoutusmenetelmän, mutta on hyvä tietää, että se saattaa myös käynnistää laaja-alaisemman prosessin.

Kehollisena menetelmänä TRE on hyvä myös niille asiakkaille, jotka kykenevät hyvin pohtimaan ja reflektoimaan kokemuksiaan älyllisesti, mutta eivät pääse käsiksi tunteisiin. Itse järkeistämiseen taipuvaisena koin TRE:ssä helpottavana sen, että siinä voidaan ohittaa pohtiva ja kritisoiva looginen mielemme. Tärinän alettua riittää, että makaa selällään patjalla tai lattialla. Harjoitteen aikana ei tarvita tietoista keskittymistä, eikä sitä voi siinä mielessä niin sanotusti suorittaa. Toki on hyvä, jos harjoituksen aikana malttaa keskittyä rauhassa ja hiljaisuudessa omiin värinän aikana esiin nouseviin aistimuksiin, tunteisiin ja mielikuviin, mutta “pään tyhjentäminen” ei ole edellytys harjoituksen onnistumiselle. Kehon rentoutuessa ja mielen rauhoittuessa tulemme enemmän tietoisiksi myös aisteistamme ja läsnäolo helpottuu.

TRE:n vaikutuksista puhutaan prosessina, ja tämä prosessi on kullakin yksilöllinen. Usein se etenee tuottaen vain positiivisia tuntemuksia, mutta joskus sen myötä saattaa nousta kipeitäkin tunteita tai muistoja. TRE sopii hyvin itsehoitomenetelmäksi, mutta ohjatusti tai ryhmässä tekeminen ainakin ajoittain auttaa omaa prosessia. Ja jos harjoitus alkaa nostaa pintaan vaikeita asioita, on hyvä että läsnä on toinen ihminen, joka luo turvaa ja antaa nähdyksi tulemisen kokemuksen.